Toddler-health

עדכון פורמולה נוטרילון שלב 2

​יולי 2015
בהמשך לפרסומים שונים, חשוב לנו לעדכן אתכם כי קו מוצרי נוטרילון, ובכלל זה נוטרילון שלב 2, עומד בכל דרישות התקינה המחמירות של רשויות הבריאות במדינות האיחוד האירופי ובישראל.

בספטמבר 2014 נוטרישה, יצרנית נוטרילון שלב 2, עדכנה את המינון של חלק מהרכיבים במוצר, כחלק מעדכון המוצר המשווק בשווקים השונים בעולם, ושיווקו בישראל החל בפברואר 2015, זאת במסגרת רצוננו להביא לציבור הצרכנים מוצרים התואמים את הידע המדעי העדכני בתחום תרכובות מזון לתינוקות.

העדכון בא לידי ביטוי בהעלאת כמותו של הרכיב LC-PUFA , אשר היה קיים בהרכב המוצר עוד קודם לכן, ואשר תרומתו להתפתחות התינוק, ידועה היטב.

יובהר כי לא נעשה כל שינוי מהותי בהרכב המוצר והוא מכיל את כלל הרכיבים הדרושים להתפתחות התינוק, הכל בהתאם לדרישות משרד הבריאות.

עדכון הפורמולה אושר כנדרש על ידי משרד הבריאות, והחברה הקפידה ליידע על כך את הלקוחות במודעה שפורסמה בעיתונות, באמצעות דף הפייסבוק של נוטרילון וכן על גבי אריזת המוצר. בשים לב לכך שחלפו למעלה מחמישה חודשים מאז החל שיווקם בישראל של המוצרים בהרכב המשודרג, אין זה סביר כי תופעות הלוואי הנטענות קשורות בשינוי שאושר בהרכב המוצר.

יתר על כן, על פי הדיווחים שהתקבלו בחברת טבע, לא נמצאה עליה בשכיחות תופעות הלוואי כתוצאה משדרוג ההרכב.

אנו מזמינים את ההורים לפנות בכל נושא למוקד Nutrimoms  בשיחת חינם 1800-300-123 ונשמח להשיב על כל שאלה בפירוט.

 
​​
שימוש באתר מהווה אישור לשמישוש בעוגיות. לפרטים נוספים, נא לפנות לתקנון הפרטיות שלנו​​ הסכמה