Toddler-health

הודעה לציבור

אימהות יקרות,

בהמשך לתלונות שהתקבלו אצלנו בחברת טבע, בנוגע לנוטרילון AR - פריט אחד מבין מגוון מוצרי נוטרילון - חשוב לנו לציין כי ה​נושא נבדק. למוקד שירות הלקוחות של החברה הגיעו בימים האחרונים מספר תלונות הנוגעות למידת הסמכתו של נוטרילון AR; זאת מתוך עשרות אלפי יחידות שנמכרו בחודשים האחרונים מאותה סדרת הייצור. סדרת הייצור המדוברת אושרה לשיווק לאחר שעברה את בקרת האיכות של היצרן (נוטרישה) ועמדה בדרישות משרד הבריאות בישראל. בדיקה חוזרת של ההסמכה שנעשתה לדוגמאות מסדרה זו נמצאה תקינה. על פי הבדיקות שנעשו עד כה, כולל בדיקות חוזרות שנעשו ביממה האחרונה, אין בידינו כל מידע היכול להצביע על פגם במוצר. נוסיף ונאמר כי על מנת להבטיח הסמכה של המוצר חשוב להקפיד על הוראות ההכנה המופיעות על גבי האריזה.

 
​​​​​​
שימוש באתר מהווה אישור לשמישוש בעוגיות. לפרטים נוספים, נא לפנות לתקנון הפרטיות שלנו​​ הסכמה