תנאי השימוש

 
אתר אינטרנט זה הופק על ידי NUTRICIA EXPORT B.V. (“NUTRICIA”)  לצורך מידע, השכלה ותקשורת. אנא, הרגש חופשי לשוטט באתר זה.      
 
 
תנאים והתניות לשימוש אלה מכוונים את השימוש שלך באתר אינטרנט זה.
נא קרא תנאי שימוש אלה בעיון. בשימושך באתר אינטרנט זה אתה מקבל את תנאי השימוש לאתר זה. אם אינך מסכים עם אחד מתנאים או התניות אלה, אל תיגש או תשתמש בדרך אחרת באתר אינטרנט זה או בכל מידע הנכלל באתר אינטרנט זה.
 
 
כל תוכנו של אתר זה (כולל תנאי שימוש אלה) נתונים לשינוי בכל עת. כל תיקון בתנאי שימוש אלה ייכנס לתוקף במועד פרסומם של תנאים מעודכנים אלה באתר זה. שימושך באתר זה לאחר כל שינוי כזה מהווה את ידיעתך ואת הסכמתך לשינוי כזה.
 
1   אודות תנאי השימוש שלנו
1.1 תנאי השימוש המנהלים את זה כוללים:
1.  תנאים והתניות אלה;
3.  הודעת העוגיות שלנו
במקרה של חוסר עקביות בין המסמכים המפורטים לעיל, קדימות ניתנת לתנאים הנכללים במסמך זה על פי סדר הופעתם.
 
1.2  בתנאים והתניות אלה:
1.  "אנחנו", "לנו", "שלנו" או "Nutricia" מתייחסים לחברת NUTRICIA EXPORT B.V., כולל עובדיה וסוכניה וכל סניפיה והגורמים הקשורים (כולל עובדיהם וסוכניהם);
2.  "אתה" או "שלך" מתייחס לכל אחד הנכנס לאתר אינטרנט זה (בין הוא חבר באתר ובין אם לא).
2.  אתר אינטרנט זה מיועד לשימוש בישראל בלבד
 
2.1  אתר אינטרנט זה ותוכנו עוצבו בכפוף לחוקים והתקנות הרלבנטיים והם מיועדים לשימוש על ידי תושבי ישראל בלבד. Nutricia אינה טוענת כי כל מידע הנכלל באתר אינטרנט זה הוא רלבנטי או מתאים לכל מיקום אחר.
 
2.2  אתה מסכים כי כל סכסוך בגין תנאי שימוש אלה או העולה מהם יתברר תחת השיפוט הבלעדי של בתי המשפט בהולנד.
 
2.3  אם אתה מבקר באתר האינטרנט ונמצא מחוץ לאיזור האמור, אין אנו טוענים כי האתר שלנו תואם לחוקים או לתנאי השיפוט של מקום אחר זה.
 
 
3  השימוש באתר
3.1    השימוש באתר אינטרנט זה הוא על פי שיקול דעתך בלבד. התוכן של חברת Nutricia מוגש "כפי שהוא" ("AS IS") וללא כל אחריות מכל סוג שהוא, בין אם מפורשת ובין אם מרומזת. Nutricia מתנערת מכל אחריות, כולל אחריות מרומזת, על אפשרות מסחר, התאמה למטרה מסוימת, אבטחה או אי הפרה.  Nutricia ואף גורם אחר המעורב ביצירה, בהפקה או בהעברה של אתר אינטרנט זה אינו נושא באחריות לכל נזקים ישירים, מקריים, תוצאתיים או בלתי ישירים הנובעים מהגישה שלך לאתר אינטרנט זה ומהשימוש בו. דבר זה כולל נזק או וירוסים המשפיעים על ציוד המחשב שלך. מבלי הגבלה לאמור לעיל, כל המוצג באתר אינטרנט זה ניתן "כפי שהוא" ללא כל אחריות או אפשרות מסחר, התאמה למטרה מסוימת, או אי הפרה.
 
3.2  מידע אישי הנמסר ל- Nutricia בהתנדבות דרך אתר אינטרנט זה, כגון תוכן של טופס, עשוי להיות בשימוש על ידי Nutricia. במתן מידע שכזה, אתה מסכים במפורש לשימוש של Nutricia במידע אישי בדרך זו ובהתאם למדיניות הפרטיות שלנו..
 
3.3 Nutricia מייעצת שלעולם לא תחשוף מידע אישי אודותיך או אודות מישהו אחר (לדוגמא: מספר טלפון, כתובת למשלוח דואר, כתובת בבית או כתובת דואר אלקטרוני, או כל פרטים אחרים אשר יאפשרו לזהותך באופן אישי). Nutricia אינה אחראית לכל פעולות או אירועים שיתרחשו כתוצאה מחשיפת מידע זה בהתנדבות על ידך.
 
3.4 משתמשים לא-רשומים המבקרים באתר האינטרנט יכולים לגשת ולקרוא את התוכן של Nutricia באתר זה. הם יכולים ליצור קשר עם צוות המומחים של Nutricia.
 
3.5 אל תשתמש באתר אינטרנט זה או בכל אחד מהשירותים שלנו:
1.  מכל סיבה או לכל מטרה שאינה חוקית, משמיצה, מטרידה, מזיקה, משתמשת לרעה, פולשנית לפרטיותו של אדם אחר או שלילית בכל אופן אחר;
2.  באופן אשר עלול לפגוע או להביא למחלוקת לגבי כל אחד מהשירותים שלנו או הנאתם של אחרים מהם;
3.  להעביר וירוסים או דברים אחרים אשר עלולים לפגוע או להפריע למחשבים או לציוד תקשורת;
4.  לפגוע באחרים או לפגוע בעסק שלנו;
5.  לעסוק בכל פעילות מסחרית מכל סוג.
 
3.6 אתה תשפה את Nutricia ותנקה אותה מאשמה בעת הפרה של כל אחד מתנאי שימוש אלה על ידך, כולל כל שימוש בתוכן של Nutricia לבד מאשר באופן המותר באופן מפורש בתנאי שימוש אלה. אתה מסכים באופן בלתי חוזר כי Nutricia לא תישא בכל חבות בגין אובדן, נזק, פסקי דין, עלויות, הוצאות ותשלום לעורך דין בהקשר או בנובע מהדברים לעיל. אתה גם תפצה את Nutricia בגין כל תביעות על ידי צד שלישי הנובעות או קשורות לשימוש שלך בתכנים של Nutricia.
 
 
4  הרשמה
4.1  הרשמה לאתר אינטרנט זה פתוחה בפני תושבי ישראל בלבד.
 
4.2  ההרשמה אינה כרוכה בתשלום אולם היא מוגבלת לחשבון אחד לאדם.
 
4.3  כדי להיות משתמש רשום, עליך למלא את טופס ההרשמה באתר אינטרנט זה, כולל כתובת דואר אלקטרוני אישית תקפה בה אתה משתמש באופן קבוע לצורך ההרשמה שלך. אם נרשמת ואנו מאמינים שהשתמשת בכתובת דואר אלקטרוני שאינה תקפה, ייתכן שנבקש ממך לאשר-שנית את החשבון שלך.
 
4.4  לאחר שתשלים את הליך ההרשמה, תקבל סיסמה ספציפית. עליך לשמור את הסיסמה שלך במקום בטוח ומאובטח ולא לגלות אותה לאף אחד אחר. אתה אחראי לכל הפעילויות המתרחשות תחת החשבון שלך. עליך להודיע לנו לגבי שימוש לא מורשה בחשבון שלך או בכל הפרה אחרת של האבטחה מיד כאשר אתה מודע להתרחשות הדבר. אנו שומרים את הזכות לדרוש ממך לשנות את פרטי החשבון שלך אם יהיה בכך צורך בשל סיבות אבטחה.
 
4.5  בכפוף לתנאי השימוש ולמגבלות הטכניות של אתר אינטרנט זה, משתמש רשומים מורשים גם לשמור את הפרופיל ואת הגדרות הפרטיות שלהם.
 
4.6  אנו שומרים את הזכות לסרב או לבטל הרשמה לאתר אינטרנט זה לכל אחד בכל זמן, ללא הודעה ומכל סיבה שהיא. הזכות שלנו לבטל הרשמה כוללת את הזכות לסגור את החשבון שלך ולמחוק או להסתיר תוכן הקשור בחשבון שלך (כולל פרופיל המשתמש שלך) ללא הודעה, בכפוף למדיניות שמירת הרשומות המוצגת במדיניות הפרטיות שלנו
 
4.7  מבלי להגביל את סעיף 4.6 בכל דרך שהיא, Nutricia רשאית לסגור את החשבון שלך ללא הודעה מוקדמת אם אנחנו חושבים באופן סביר כי:
1. הוא נפתח עם כתובת דואר אלקטרוני של מישהו אחר או עם כתובת דואר אלקטרוני זמנית;
2.  הוא עושה שימוש בכתובות Proxy IPs (כתובות פרוטוקול אינטרנט) כדי לנסות להסתיר שימוש של חשבונות מרובים על ידי אדם אחד;
3.  אינך תושב של המדינה הנבחרת.
 
 
5  קישורים
5.1  תוכן אתר אינטרנט זה עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים אשר אינם מופעלים על ידינו. אנחנו לא אחראים לאתרי אינטרנט אלה ולתוכנם. אנו לא ממליצים על אתרי אינטרנט כלשהם או על מוצרים או שירותים המוצעים על ידי אתרים אלה. תוכן אתרי האינטרנט אשר בקישורים עשוי להשתנות עם הזמן. עליך לבדוק את התנאים והמדיניות של אתרי האינטרנט אשר בקישורים. Nutricia אינה מייצגת ואינה אחראית לכך, או לכל אתר אליו האתר שלנו מקושר, כי יהיה נגיש או זמין בזמן נאות, או שהגישה אליו תהיה ללא הפרעות או שגיאות.
 
5.2  אנו מזמינים אותך לחלוק היפר-קישורים לאתר האינטרנט שלנו בין חבריך ואנשי הקשר שלך למטרות לא מסחריות (כולל דרך פלטפורמות של רשתות חברתיות אחרות ויומני רשת אישיים בהם אתה משתמש). היפר-קישור לאתר אינטרנט זה אינו מותר באופן אחר ללא הרשאתנו בכתב מראש. אם נבקש ממך לעשות כן, עליך להסיר כל היפר-קישור שיצרת לאתר אינטרנט זה.
 
 
6  הסרת תוכן
6.1  אנו שומרים את הזכות להעביר, לשנות או למחוק את האתר או תוכן באתר (כולל חשבונות של משתמשים רשומים), בכל עת ומכל סיבה שהיא. עליך על כן לשמור העתק של כל תוכן שאתה מעלה לאתר האינטרנט אותו אתה מבקש לשמור.
 
6.2  לאחר שהעלית תוכן, תוכל לבחור למחוק את התוכן בכל עת.
 
6.3  אם ברצונך לדווח על תוכן כלשהו הזמין באתר אינטרנט זה, בבקשה שלך אלינו דואר אלקטרוני ישירות.
 
 
7  תוכן של Nutricia
7.1  בכפוף לתוכן המועלה על ידי משתמשים רשומים, זכויות היוצרים על תוכנו של אתר אינטרנט זה שמורות לנו ("תוכן של Nutricia"). תוכן של Nutricia כולל (בין היתר) הערות, מאמרים, תמונות או סרטונים ומוצג על ידנו באתר אינטרנט זה. תוכן של Nutricia המוצג באתר אינטרנט זה ניתן מתוך הבנה כי Nutricia אינה עוסקת במתן שירותים רפואיים, שירותי ייעוץ, שירותים משפטיים או שירותים מקצועיים אחרים או ייעוץ.
 
7.2  וייתכן שהוא אינו מתאים לך או לנסיבותיך. Nutricia שואפת לשמור את התוכן של Nutricia אותו אנו מפרסמים באתר האינטרנט מדויק, שלם ומעודכן, אולם איננו יכולים לערוב, ואיננו נושאים באחריות, לדיוק, המהימנות, האיכות, השלמות, הזמינות של כל תוכן, ולכך שלא תהיה לו השפעה שלילית עליך, בין אם הוא ניתן על ידנו ובין אם על ידי משתמשים.
תוכן של Nutricia אינו מחליף ייעוץ רפואי אישי. אל תשתמש במידע הנכלל באתר אינטרנט זה כדי לאבחן מצב או בעיה רפואיים, או לשנות, להתחיל או להשהות טיפול תרופתי כלשהו. עליך תמיד לבדוק עם הרופא שלך לפני שתסמוך על כל מידע המפורסם באתר אינטרנט זה.
 
 
8  רכוש אינטלקטואלי
8.1  העתקה, הפצה מחדש, פרסום מחדש, פרסום, התאמה או שינוי של כל חלק מאתר אינטרנט זה למטרות ציבוריות או מסחריות ללא רשותנו בכתב מראש הם אסורים.
 
8.2  אתה רשאי להוריד תוכן של Nutricia לשימושך האישי, שאינו מסחרי, בתנאי שכל זכויות היוצרים והודעות קנייניות אחרות נשמרות. העתקה, הפצה מחדש, פרסום מחדש, פרסום, התאמה או שינוי של כל חלק מאתר אינטרנט זה למטרות ציבוריות או מסחריות ללא רשות בכתב מראש מ- Nutricia הם אסורים. כאשר אתה מעביר או מפרסם כל חומר מתוך או בתוך אתר אינטרנט זה, אתה נותן לנו תמלוגים לא-מוגבלים, גלובליים, תמידיים, ברישיון משנה מלא תחת זכויות היוצרים שלך וזכויות קניין אינטלקטואלי אחרות, להשתמש, להפיק מחדש, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם, ליצור עבודות נגזרות או להציג או להפיץ חומר זה ברחבי העולם דרך אתר האינטרנט, או בכל דרך שהיא, ללא כל חובה להודיע לך.
 
8.3  הסימנים המסחריים, סמלי הלוגו, הסימנים וסימני השירות (נקראים יחד "הסימנים המסחריים") המוצגים באתר האינטרנט הם הסימנים המסחריים הרשומים או הלא-רשומים שלנו. דבר מהנכלל באתר אינטרנט זה אינו צריך להיחשב כנותן רישיון או זכות לכל סימנים מסחריים ללא הרשאה בכתב מראש. שימושך בסימנים המסחריים ובתוכן של האתר, חוץ מאשר כמוצג בתנאים והתניות אלה, הוא אסור באופן מוחלט. אנו מודיעים לך שאנו נאכוף בתקיפות את זכויות הקניין האינטלקטואלי שלנו באתר זה ותוכנו עד למיצוי מלא של החוק, כולל שימוש בסנקציות פליליות.
 
8.4  תמונות של אנשים או מקומות באתר האינטרנט הם הרכוש שלנו או רכוש של צד שלישי המשתמש תחת רישיון. השימוש בתמונות אלה על ידך הוא אסור אלא אם הורשה באופן ספציפי בתנאים והתניות אלה או על ידי הרשאה ספציפית במקום אחר באתר האינטרנט. שימוש לא מורשה בתמונות עלול להפר זכויות יוצרים, סימן מסחרי, חוקי פרטיות /ואו פרסום, כמו גם תקנות וחוקי תקשורת.
 
9 מידע אודות מוצר
9.1  אתר אינטרנט זה מציע לך את האפשרות לעיין במידע אודות כמה מהמוצרים של Nutricia. אם תבחר לעיין במידע, אתה מקבל את העובדה שאנו מספקים מידע זה על פי בקשתך האישית לצרכי מידע והשכלה.
 
9.2  שמות מוצרים, תיאורים ותוויות באתר אינטרנט זה הן בהתאם למדינה שלך. עליך להיות מודע לכך שכמה מוצרים ומותגים המתוארים באתר האינטרנט שלנו עשויים שלא להיות זמינים מחוץ למדינה שלך או להיות זמינים תחת שמות אחרים או בעוצמות שונות מחוץ למדינה שלך. עליך לחפש מידע מקומי נוסף באיזור השיפוט הרלבנטי שלך לפני רכישת כל אחד מהמוצרים המתוארים באתר מחוץ למדינה שלך.
 
 
10  הגבלות חבות
10.1  במידה המירבית המותרת על פי החוק, כל ערובות המבוטאות או נרמזות, התחייבויות, מצגות או תנאים והתניות אחרים מכל סוג, אשר נוגעים לאתר אינטרנט זה או לנושא התוכן שלו שאינם נכללים בתנאי שימוש אלה, הם אסורים במפורש.
 
10.2  דבר מתנאי שימוש אלה אינו אוסר, מגביל או משנה כל זכות או סעד, או כל ערובה, מחויבות או תנאי אחר, משתמע או אשר נאכף על ידי כל חקיקה שאינה יכולה להיות מוגבלת או אסורה על פי החוק. דבר זה עשוי לכלול חוקי צרכנות רלבנטיים אשר מכילים ערובות המגינות על רוכשי טובין ושירותים תחת נסיבות מסוימות.
 
10.3  השימוש בהתאם לחוקי צרכנות רלבנטיים או לכל חקיקה רלבנטית אחרת ולא ניתן לשלול אותו (מתן שאינו ניתן לשלילה) ואנו יכולים להגביל את הסעד שלך בגין הפרה של המתן שאינו ניתן לשלילה, אזי המחויבות שלנו להפרה של מתן שאינו ניתן לשלילה מוגבלת לאחת או יותר מהאפשרויות הבאות:
1.  במקרה של טובין: ההחלפה של הטובין או האספקה של טובין שווה ערך; תיקון של טובין כאמור; תשלום עלות ההחלפה של הטובין או רכישת טובין שווה ערך; או תשלום עבור עלות תיקון הטובין; וכן
2.  במקרה של שירותים: אספקת השירותים שנית; או תשלום עלות אספקת השירותים בשנית.
 
10.4  כמוצהר במקום אחר בתנאי שימוש אלה, תוכן אתר אינטרנט זה אינו מחליף ייעוץ רפואי אישי, אל תשתמש במידע הנכלל באתר אינטרנט זה כדי לאבחן מצב או בעיה רפואיים, או לשנות או להתחיל כל טיפול תרופתי, ועליך תמיד לבדוק עם הרופא שלך לפני שאתה מסתמך על מידע המפורסם באתר זה. במידה המירבית המותרת על פי החוק, אנו לא נושאים בחבות מכל סוג שהוא כלפיך (בין אם עולה בחוזה, נזיקין כולל רשלנות, חוק, יושר או כל בסיס אחר) בהקשר לכשל שלך לעשות כן.
 
10.5  חבות של צד אחד כלפי הצד האחר מופחתת במידה שפעולות או הזנחה מצידו של האחד, או על ידי צד שלישי, תורמים או גורמים לחבות שכזו.
 
10.6  בעוד שאנו נוקטים בצעדים כדי לשמור אתר אינטרנט זה חף מווירוסים וקודים מזיקים אחרים, איננו יכולים להבטיח כי אכן כך הדבר. עליך להשתמש, אם כן, בתוכנות אבטחה מעודכנות בכל עת כדי להגן על המחשב שלך מפני ווירוסים וקודים מזיקים אחרים.
 
10.7  בעוד אנו משתמשים במאמצים שיווקיים סבירים כדי להפוך אתר אינטרנט זה לזמין, אנו לא מייצגים ולא מחויבים לכך שאתר אינטרנט זה יהיה נגיש או זמין בכל עת, או שהגישה אליו תהיה חפה מהפרעות או שגיאות.
 
 
11  נתיקות
במקרה של מצג (או מצג חלקי) בו תנאי שימוש אלה בטלים או לא ניתנים לאכיפה מכל סיבה שהיא, אזי המצג (או המצג החלקי) ישמש מתוך כוונה ששארית תנאי שימוש אלה ימשיכו להיות תקפים במלואם.
 

​​

 

להמלצות ותמיכה פנו לצוות התזונאיות המקצועיות שלנו

צוות התזונאיות של נוטרילון זמין עבורכם לכל שאלה במגוון פלטפורמות

x